Kontaktuppgifter för recensioner


2006-09-26


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
SPT:s recensionsavdelning

Ansvarig för denna är
km Markus Hagberg. 

Böcker som önskas bli recenserade skickas till 
SPT
Rackarbergsgatan 74
752 32 Uppsala

Frågor i anslutning till recensioner kan
riktas till (markus.hagberg@gmail.com).

»Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda
bok» heter det i ett bekant citat. 
Det är dock svårt att själv hinna med att läsa all spännande litteratur som ges ut, ens den som har bäring på kyrkans liv. Därför har SPT en recensionsavdelning genom vilken läsarna ges möjlighet att bekanta sig med utkommen litteratur; för att uppdateras eller inspireras att läsa hela boken.