Paviljonger kapar kön


Christer Falk 2007-01-12

Paviljongerna är redan på plats på den före detta fotbollsplanen. I bakgrunden villaområdet Sörgården.
Paviljongerna är redan på plats på den före detta fotbollsplanen. I bakgrunden villaområdet Sörgården.

I slutet av februari hoppas Betty Wallin, rektor med ansvar för delar av förskoleverksamheten i Bollebygd, att det ska vara inflyttningsklart i den paviljong som nu finns på  på fotbollsplanen norr om Odensgården.

-Ett 20-tal barn i olika åldrar med tyngdpunkt på de allra yngsta kommer att få plats och därmed försvinner den kö till förskolan som idag finns, säger Betty Wallin.