FN-ledare kritiserar Sydafrikas regering för sin aidspolitik


Gudrun Renberg 2006-08-18

En konstinstallation utanför aidskonferensens entré. Tillsammans bildar bilderna på vitt och rött papper aidssymbolen.
Bild:Gudrun REnberg
En konstinstallation utanför aidskonferensens entré. Tillsammans bildar bilderna på vitt och rött papper aidssymbolen.

FNs sändebud för aids i Afrika, Stephen Lewis, skrädde inte orden när han i sitt tal på aidskonferensens avslutning talade om den sydafrikanska regeringen. - Den sydafrikanska regeringen är den enda i Afrika som jag besökt de senaste fem åren som fortfarande är helt ansvarslös och utan framtidsvyer när det gäller behandling. Det är den enda regering i Afrika som fortsätter att yttra totalt verklighetsfrämmande teorier om aids. Mellan sexhundra och åttahundra människor dör dagligen av aids i Sydafrika. Landets regering bär ansvar för många av dem.

Den enorma internationella aidskonferensen avslutades med en rad tal och underhållning på fredagen. Detta efter fyra intensiva dagar av plenarier, seminarier, workshops, med mera, om hiv och aids ur en rad perspektiv. Närmare 24 000 delelegater från hela världen har samlats här.
Stephen Lewis tog bladet från munnen och väckte ett enormt jubel med sin kritik av Sydafrikas regering. Om hans kritik kommer att få någon större effekt vet han inte, men han är tveksam. 
Inte heller tror han att FN kan påverka i någon högre grad.
- Detta är inte en regering som är särskilt mottaglig för kritik utifrån, säger Lewis till Hivaktuellt.
Lewis har sedan ett år tillbaka blivit något av en persona non grata i Sydafrika efter att i sin bok ha levererat likandne kritik mot det sydafrikanska ledarskapet. Lewis har begärts på en ursäkt, vilket han vägrat.
Sydafrikas president Mbeki har väckt mycket uppståndelse och kritik för att bland annat ha sagt sig inte tro att aids är en följd av hiv. Hälsoministern i landet rekommenderar vitlök och örter mot aids.
Ingen annan FN-ledare har så skarpt kritiserat Sydafrika förut, enligt Lewis. Han understryker också att han talar i eget namn, inte i FNs.
Stephen Lewis tog i sitt tal upp en rad punkter han menar är essentiella för kampen mot aids, och framhöll med kraft kvinnors situation som central för att få slut på epidemin. Han talade också om våld mot kvinnor.
- Det är en otäckt dödlig business, dettra kvinnoförtryck som finns i så många länder i världen.
För att få fart på förändringsprocesser som leder till jämställdhet mellan könen, vill Stephen Lewis inrätta ett internationellt organ för kvinnor, med "mycket pengar och personal".

Andra som talade vid avslutningen var svenske Anders Nordström, tillförordnad WHO-chef. Nordström ringade in tre områden att arbeta med för att minska hivspridningen: Pengar, läkemedel, och sjukvårdspersonal.
Det råder en enorm brist på utbildad sjukvårdspersonal i Afrika, och detta har varit en stor fråga på konferensen.
- Fler människor har registrerat sig till denna konferens än det finns läkare i östra och södra Afrika, sade Anders Nordström

Hivaktuellt kommer att rapportera mer genomförligt om vad som togs upp på Torontokonferensen i den tidning som kommer ut i början av oktober.

Nästa stora internationella aidskonferens av detta slag kommer att hållas i Mexiko sommaren 2008.