Osäkert läge för hivpreventionen nästa år


Martina Junström 2005-10-31


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Pengarna till nästa års arbete mot hiv/STI finns med i höstens budgetförslag, men det är fortfarande ovisst vem som ska fördela dem. I väntan på regeringens hivproposition är osäkerheten större än vanligt för dem som ska planera nästa års arbete i landsting, kommuner och frivilligorganisationer.

Det har gått drygt ett och ett halvt år sedan ensamutredare Anders Milton lämnade sitt betänkande ”Samhällets insatser mot hiv/STI”. Den 27 oktober skulle regeringen presentera sitt förslag om organisationen för det framtida hiv/STI-arbetet i Sverige. Men två veckor före detta datum meddelade socialdepartementet att propositionen inte är färdig och att det dröjer ytterligare minst en månad innan den kan läggas fram.

Svårt planera nästa års verksamhet
Dröjsmålet påverkar de frivilligorganisationer och projekt inom landsting och kommuner som helt eller delvis är beroende av bidrag från staten. I dagsläget finns det ingen att rikta sin ansökan till om pengar för nästa år. Det gör att det blir svårt att planera verksamheten i god tid, och för större organisationer som till exempel Noaks Ark är detta ett orosmoment.
- Det är svårt att vara verksamhetschef när osäkerhet sprids de sista veckorna på året och man står inför ett nytt verksamhetsår som börjar ticka pengar från första januari, säger Jan-Olof Morfeldt på Noaks Ark i Stockholm. Det skapar naturligtvis en otrygghet för personalen.
Men han har svårt att tänka sig att den organisation han leder, med fjorton anställda och ett antal volontärer, skulle stå helt utan bidrag nästa år. Han räknar med att verksamheten kan fortsätta i stort sett som vanligt.
Värre är osäkerheten för mindre organisationer ute i landet, som till exempel de mindre Noaks Arkföreningarna, tror Jan-Olof Morfeldt:
- Det är självklart att det här påverkar dem, där riskerar det att bli riktigt oroligt och skakigt.
Anders Ehinger på Länshälsolaget i Östergötland är inte heller särskilt oroad för nästa års verksamhet i länet – så länge besked kommer före den 31 december.
- Kommer det senare blir det problem. Då kan vi inte betala ut några pengar alls i januari till de olika projekten. För landstingets del innebär det att man inte drar igång sådant som är planerat. För organisationer som RFSL i Linköping är det en katastrof. De har löpande omkostnader och får stora bekymmer.
Det är i dag Statens folkhälsoinstitut som administrerar statens medel för hiv/STI-prevention till landsting, kommuner och frivilligorganisationer utanför storstadsområdena. Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har hittills delat på det så kallade storstadsbidraget som fördelats av Finansdepartementet. Inför den nya handlingsplanen har regeringen i sitt budgetförslag slagit ihop alla medel till en post i Socialdepartementets utgiftskassa. Den nu senarelagda hivpropositionen kommer att visa hur det framtida arbetet ska organiseras och vilken myndighet som ska fördela pengarna till de olika projekten och verksamheterna i landet. Tjänstemännen på Socialdepartementet vill inte säga någonting om propositionens innehåll innan det är klart.
- Men naturligtvis tar vi hänsyn till enskilda aktiviteter och ser till att det blir en bra övergång, säger Irene Nilsson-Carlsson, departementsråd på Socialdepartementets enhet för folkhälsa.
Hon försäkrar att pengarna kommer att delas ut i början av nästa år, även om det skulle visa sig att en ny myndighet får ansvaret för administrationen.

Osäkerhet också på Folkhälsoinstitutet
Osäkerheten kring den framtida organisationen påverkar naturligtvis även Folkhälsoinstitutet. Planeringen av förebyggande och hälsofrämjande insatser som till exempel sommarkampanjen har skjutits på framtiden och det är ovisst om de två tidningarna Hivaktuellt och Glöd kommer att fortsätta existera efter nyår.
- Det är en stor verksamhet vi ansvarar för, säger Gunilla Rådö, chef för Samverkan mot hiv/STI på Statens Folkhälsoinstitut. Stora förändringar i det nationella ansvaret och i inriktning tar tid att genomföra om inte det förebyggande arbetet ska tappa fart. FHI har också en omlokalisering till Östersund att planera för.

Läs mer: Storstadsbidraget slås ihop med övriga hiv/STI-anslag