Regeringen ökar aidsanslaget med sex miljoner


Gudrun Renberg 2004-09-22

De senaste årens ökning av sexuellt överförbara infektioner oroar regeringen. Därför föreslår regeringen i sin budgeten inför 2005 ett ökat anslag med sex miljoner kronor till totalt drygt 64 miljoner för det man kallar "insatser mot aids". Samtidigt tar man bort öronmärkningen av ett särskilt hiv/aidsanslag för storstadsområdena.

Ökningen av hivfall på senare år i Sverige hänger nära samman med den globala aidsepidemin, konstaterar regeringen i propositionen. Men det finns förutsättningar för en ökning även av en inhemsk spridning av infektionen, inte minst för att ökningen av STI - sexuellt överförbara infektioner - tyder på ett ökat riskbeteende.
Anslaget föreslås som hittills disponeras av Statens folkhälsoinstitut, som bedriver hiv- och STI-preventivt arbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Det arbetet vill regeringen ska fortsätta under 2005.

Särskild hivmärkning av pengar till storstäderna försvinner
Under senare år har, parallellt med det anslag som Folkhälsoinstitutet disponerar, cirka 90 miljoner kronor utgått direkt till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men i budgeten för 2005 har det utgått.
Kommuner och landsting får inte mindre pengar än tidigare - tvärtom - men den skrivning som förut funnits om att ett visst belopp ska användas särskilt för hivprevention finns inte kvar.
Detta bekymrar bland andra RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, som i ett pressmeddelande menar att regeringen i och med denna förändring "nedmonterar det hivpreventiva arbetet".
- Det är förvånande att man gör en sådan förändring innan regeringen har tagit ställning till den utredning om det framtida hiv/STI-arbetet som just nu är på remiss, säger Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL.
Det är också förvånande, enligt RFSL, att man inte fortsätter att prioritera hivprevention i storstäderna, när siffrorna där för hivinfektion nu ökar.
Men på socialdepartementet menar man att detta endast är normalt förfarande.
- Pengarna finns kvar, de har bara så att säga gått in i den stora påsen, säger Kicki Mähler, pressekreterare för folkhälsominister Morgan Johansson. Det brukar vara så att man har öronmärkning i några år och sedan tar bort den.
Öronmärkningen av storstadspengar för hivprevention har endast funnits i några år.

Regeringsbeslut om det framtida arbetet 2005
Samtidigt planerar regeringen att se över hur det framtida arbetet ska organiseras, med utgångspunkt i det betänkande som lades fram av Anders Milton i februari 2004. Betänkandet är för närvarande ute på remiss hos 78 myndigheter och frivilligorganisationer. Remisstiden går ut 15 oktober och regeringen avser att besluta i frågan under 2005.