Kalender - Sverige


Hivaktuellt 2003-06-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den här kalendern tar upp konferenser och andra arrangemang inom det område som Hivaktuellt bevakar, dvs sexualitet, samlevnad, hiv och aids. Uppgifterna kompletteras löpande. Tipsa oss gärna om kurser, seminarier och andra evenemang som rör hiv/STI på hivaktuellt@socialstyrelsen.se.