Riskutsatta grupper


Gudrun Renberg 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Att avgränsa grupper är alltid i någon mån vanskligt och förenklande. En ung människa hör givetvis till gruppen ”ungdomar”, men kan förutom det vara också både invandrare, injektionsmissbrukare och homosexuell. Och så vidare.

Dessutom är det ibland svårt att definiera vem som tillhör vilken riskutsatt grupp.
Egentligen handlar det ju om risksituationer som alla människor någon gång kan hamna i, men som vissa befinner sig i oftare än andra på grund av olika omständigheter. Men i den nya nationella hivstrategin utpekas ändå vissa grupper som mer riskutsatta just på grund av kategorin – eller kategorierna – de främst kan anses tillhöra. De omständigheter de lever under kan vara likartade just ur hiv/STI*-synpunkt men kanske inte annars. Och många projekt i landet har sitt fokus på främst en aspekt av dessa olika mänskliga identiteter. Så vi har valt att i detta avskedsnummer ha detta som övergripande tema: Riskutsatta grupper.
Vi har genom reportage och intervjuer velat belysa både
något av situationen, samt en del av vad som görs, för några av dessa grupper: hivpositiva barn och unga, för flyktingar och invandrare, män som har sex med män, för hivpositiva och injektionsmissbrukare.

Artiklarna är placerade vid just den av dessa ”riskutsatta grupper” de tillhör, i egna underteman.

Det internationella spåret den här gången hör ihop med undertemat män som har sex med män, och vi skriver där om hivsituationen för gruppen i Frankrike – ett land som liksom flera andra västeuropeiska länder har en utveckling liknande den i Sverige, med ändrade och mer riskfyllda sexualbeteenden vilket lett till en ökning av flera sti och på en del håll även hiv.
Allt detta gjorde detta nummer ovanligt tjockt, trots att vi givetvis inte täckt alla perspektiv. Men eftersom Hivaktuellt i denna form inte kommer ut mer hoppas vi läsaren låter tidningen ligga framme i de månader det kanske tar att få tillfälle att läsa allt som känns intressant. Kanske blir det en tidning att återvända till.

Redaktören och Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen kommer förstås att finnas kvar. Det är därför alltid välkommet med synpunkter och information från våra nuvarande läsare, det finns personer som kan ta emot dem.

För kontakt, se redaktionsrutan.

*STI = Sexually transmitted infections, eller sexuellt överförbara infektioner. Exempel: klamydia, gonorré, syfilis.