Stödlinjen


Åsa Lekberg 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Efter en tids avbrott är nu Stödlinjen öppen igen. Det är en telefonlinje som drivs av Hiv-Sverige och Noaks Ark tillsammans, dit hivpositiva kan ringa för att prata med andra hivpositiva. Hivaktuellt besökte Noaks Ark och träffade volontärerna som gör skillnad.

Det är kväll på Noaks Ark och de flesta rum gapar tomma. Kaffebryggaren står som vanligt på och i ett av rummen håller mansgruppen möte. En trappa upp sitter Lena och Peter och på golvet ligger Peters hund Dacke och halvsover. Lena och Peter är två av stiftelsens många volontärer som viker ett par kvällar i månaden till att besvara samtal från hivpositiva. De är själva hivpositiva, liksom de andra fyra som ingår i arbetsgruppen för Stödlinjen.
– Det är nödvändigt att vi själva befinner oss i samma livssituation som de som ringer hit. Det finns ingen annan som kan identifiera sig och förstå som vi, menar Lena som just avslutat kvällens första samtal.

Trots att samtalet varade över en kvart och mannen som ringde från en flyktinganläggning någonstans i Sverige tackade henne fem gånger, känner sig Lena otillräcklig.
– Han var förvirrad och ville veta vart man kunde vända sig för att få prata med någon där han bor, säger hon. Man vill ju göra så mycket men allt man kan göra är bara att lyssna. Jag gav honom några kontaktnummer som säker kommer att vara till hjälp för honom. Mottagningen var dålig och det var svårt att förstå vad han sa. Men han tackade mig flera gånger, så till någon hjälp var jag nog.

Hiv-Sverige (tidigare rfhp, Riksförbundet för hivpositiva) har alltid drivit Stödlinjen själva med finanisering via Allmänna Arvsfonden. År 2005 lade man ned linjen men märkte snart att behovet av den var stort. Samtal från hivpositiva ökade hos Aidsjouren vid Noaks Ark och kuratorer ute i landet saknade ett nummer att hänvisa hivpositiva som just har behov av att prata med andra hivpositiva.

Man beslöt därför att återinföra Stödlinjen, denna gång i samarbete med Noaks Ark och gjorde inför återstarten vissa förändringar för att förbättra verksamheten.
Åsa Thourot som är ansvarig för Stödlinjen menar att det kan vara en utsatt uppgift för dem som tar emot samtalen, och därför är det viktigt med sakkunnig handledning och att det är två volontärer som delar ett pass. De volontärer som i dag arbetar med Stödlinjen får förutom regelbunden handledning genomgå en utbildning i bland annat samtalsmetodik, etik och krishantering.

Många av frågorna som hivpositiva ventilerar på Stödlinjen handlar om relationer till sin familj och till sin partner. Nysmittade ringer för att få höra hur det är att leva med hiv och kanske få praktiska tips om bromsmediciner och deras eventuella biverkningar.
Det tar ett tag för de hivpositiva att hitta hit igen, säger Peter som menar på att just i kväll är telefonen tämligen tyst.

Men behovet är stort, menar han. Speciellt hos dem som bor ute i landet och som inte har tillgång till kamratstödgrupper. Det är också många som är socialt isolerade och som inte har berättat för någon om sin hivdiagnos. För dem kan stödlinjen vara livsviktig, säger Peter.

Stödlinjen är öppen:
Måndagar 09.00 – 17.00
Tisdagar 11.00 – 21.00
Onsdag, torsdag och fredag 09.00 – 17.00
Telefonnumret är: 020 – 2510 11

Fakta Aidsjouren
Till Aidsjouren kan du ringa med frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, till exempel hur hiv smittar, hur du kan skydda dig, symptom, testning, behandling, med mera. Frågorna besvaras anonymt, konfidentiellt och gratis. Här kan du också få veta vart du kan vända dig för testning och rådgivning, och få telefonnummer och adresser till föreningar, organisationer och ansvariga myndigheter.

På Aidsjouren är man van att prata om svåra saker som otrohet, skuld, skam, dödsångest, sexuell identitet, självkänsla och välbefinnande. Många ringer upprepade gånger, och kan då få prata med en och samma telefonrådgivare.

De som arbetar på Aidsjouren har lång erfarenhet av telefonrådgivning.
Alla har en bakgrund i sjuk- eller socialvård och de har självklart tystnadsplikt.

Aidsjouren har telefonnummer 020-78 44 40.
Telefontider är må, on, to och fr 9–17, samt ti 11–17.
E-post: aidsjouren@noaksark.redcross.se.
Läs mer på: www.noaksark.redcross.se/aidsjouren.