Ordförandebyte – hivrådets arbete försenas


Gudrun Renberg 2007-02-21

Bild:Gudrun Renberg

I senaste numret av Hivaktuellt presentades det ännu ej bildade nationella hivrådets ordförande – Ingrid Burman, (v), tidigare ordförande i Riksdagens socialutskott.

Hon tillsattes av den förra regeringen strax före valet. Den nya regeringen meddelade i februari att man vill ha en annan person på posten. Detta innebär att bildandet av ett nationellt hivråd försenas ytterligare. Beslut om en annan person på posten väntas under februari månad.
– Det är normalt när en ny regering med en annan politisk majoritet tillträder att man byter ut en del poster, säger Niklas Torselius, pressekreterare för folkhälsominister Maria Larsson.

Den förra regeringen antog i december 2005 en ny nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt strategin skulle en ny enhet för hivprevention inrättas vid Socialstyrelsen, med en samordnande funktion för landets hivpreventiva arbete och kommer att ha en relativt fristående roll inom Socialstyrelsens ram. Enheten är nu formad och har kommit igång med arbetet.

Till detta ska bildas ett nationellt råd med en bred representation för de olika sektorer av samhället som arbetar med frågan. Detta skulle ha gjorts under hösten 2006 men har alltså nu försenats.

Ingrid Burman beklagar för personlig del att hon inte hann komma in aktivt i arbetet, eftersom hon är engagerad i frågan och hade sett fram emot vad hon såg som ett spännande uppdrag.

Men framför allt understryker hon vikten av att arbetet snarast kommer igång. Att regeringen avser att tillsätta posten under februari är välkommet, menar hon.
– Ju snabbare desto bättre. Ambitionen var ju att detta skulle ha kommit igång förra året. Hivrådet får en viktig uppgift och det är synd att detta försenats.

Hiv- och sti-prevention är en fråga som har bred förankring i alla partier, och Ingrid Burman understryker vikten av att denna breda samsyn får fortsätta.