En kommunikationstrategi kommer under året


Hivaktuellt 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Med anledning av hivanslagets organisatoriska flytt från Folkhälsoinstitutet till Socialstyrelsen och den nya nationella hivstrategin, uttryckt i proposition 2005/06:60, kan tidningen Hivaktuellt inte fortsätta ges ut i sin nuvarande form.

I strategin står att en övergripande kommunikationsplan ska tas fram och det arbetet är nu i full gång men inte klart. Vad som kommer i framtiden när det gäller kommunikation och information från Enheten för hivprevention kan vi alltså inte säga än.

För närvarande arbetar Nordisk kommunikation på Socialstyrelsens uppdrag med att ta fram ett underlag för kommande beslut. Under vintern undersöker de hur kommunikationen i dag fungerar med de riskutsatta grupperna, genom bland annat intervjuer med olika aktörer.
– Vi vill veta hur kunskaper, attityder och motivation till säkrare beteenden hos riskutsatta grupper ser ut i dag, hur kommunikationen sker nu och vilket stöd aktörerna behöver för att lyckas med sin kommunikation, säger Karin Tell vid Nordisk Kommunikation.

Med den kunskapen som underlag kommer de tillsammans med Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen och olika aktörer att utarbeta en kommunikationsplan, eller kommunikationsstrategi som det ofta kallas. En stor del av arbetet för att ta fram en sådan kommer att ske i workshopform.

Syftet med en kommunikationsplan är förstås att förbättra preventionen.
– Hiv/STI-preventionen handlar väldigt mycket om att försöka förändra människors sexuella beteenden så att de blir säkrare. Kommunikationsstrategier gör man för att analysera vad människor behöver för kunskaper och budskap, och vilket stöd aktörerna behöver för att kunna göra detta, säger Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention.
– Mycket av de här budskapen och stödet förmedlas genom kommunikation, som kan vara personlig information eller informationsinsatser, kampanjer, utbildning eller dylikt. Det gäller då att välja kanaler för det här, avsändare och personer som är rätt för målgruppen.