Unga stockholmare om sex


Gudrun Renberg 2007-02-21

Drygt 1 200 ungdomar mellan 14 och 29 år i Stockholms län svarade i höstas i den så kallade Lafa-barometern på en rad frågor om sex och sådant som hör till det. De flesta har goda kunskaper om hur hiv smittar och är motiverade att använda kondom. Men 14 procent tror fortfarande att hiv kan smitta via offentliga toaletter, och tio procent kan absolut inte tänka sig att använda kondom. Det var samma siffra för båda könen.

Kondomanvändningen är störst bland de yngre, 14–18-åringarna, där dock 60 procent ännu inte haft samlag.

P-piller är vanligare bland 19–24-åringarna. Av tjejerna svarade 43 procent att de föredrar kondom framför andra preventivmedel.

Ungdomarna svarade också på frågor om sexualundervisning. Hela 40 procent svarade att deras skolas sex- och samlevnadsundervisning inte berört frågor om homo- och bisexualitet.

Båda könen tyckte att skolan ska undervisa om preventivmedel och könssjukdomar, men fler killar än tjejer ville lära sig mer om sextekniker och fler tjejer än killar ville att det ska handla mer om relationer, övergrepp och trakasserier.

Lafa-barometern görs av Lafa (Landstinget förebygger aids) i Stockholms län, i syfte att förbättra preventionen i länet

Källa: Insikt 4/06