EU och hiv/aids: Hiv ökar i EU


Gudrun Renberg 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Enligt den senaste statistiken över rapporterad hivinfektion har sedan 1998 antalet hivfall nästan fördubblats i EU, och hälften av de nya fallen finns bland unga mellan 15 och 25 år.

EU-kommissionen lanserade därför strax före jul en kampanj för att påminna unga om att hiv fortfarande är en aktuell fråga: ”AIDS remember me”.

Estland rapporterar nästan dubbelt så många fall som övriga medlemsländer och antalet nya infektioner i Portugal ligger också över genomsnittet. Den vanligaste smittvägen är genom heterosexuella samlag.

En nyligen utförd så kallad Eurobarometer visar att unga människor är allt mindre medvetna om denna hälsorisk. Vid en workshop ledd av European Centre for Disease Prevention Control (ECDC, säte i Stockholm) uppskattades att en tredjedel av hivpositiva européer är omedvetna om sin hivstatus.

Den 12-13 mars kommer EU:s ordförandeland för perioden, Tyskland, att genomföra en konferens om hivprevention i Bremen.

Källa: EU/EurActiv, läs mer på www.euractiv.com/en/health/