ILO fokuserar på hiv, arbetsliv och barn


Gudrun Renberg 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
År 2004 kom fn:s arbetsrättsorganisation International Labour Organisation, ilo, med en rapport om hivepidemins inverkan på arbetslivet i världen. Nu har en uppdaterad rapport kommit som dessutom sätter särskilt fokus på den flerfaldiga skada barn i världen drabbas av genom hiv/aids – barnen som är framtidens arbetskraft.

Över 24 miljoner människor ur världens arbetskraft mellan 15 och 64 år hade hiv 2005, större delen i södra Afrika. Drygt 40 procent av den hivpositiva arbetskraften är kvinnor.

ILO beskriver hur länders ekonomiska utveckling markant försämrats på grund av detta. I södra Afrika är situationen mest allvarlig och rapporten visar med siffror hur tillväxt och arbetskraft minskat i de mest drabbade länderna. Rapporten ger en modell för beräkning också av hur situationen kan förbättras med hivbehandling, genom att det ökar den tid en person kan förbli produktiv i stället för att bli sjuk. Det är siffermässigt, men tydligt – och kan kanske ge beslutsfattare och företagare ytterligare incitament för att vidta förebyggande och hälsovårdande insatser.

Alla de barn som förlorat sina föräldrar i aids är särskilt utsatta för att utnyttjas som barnarbetskraft eller, värre, i prostitution och för övergrepp. Förutom den traumatisering detta samlat innebär ökar också kraftigt risken att även de bli hivsmittade, vilket är något rapporten fördjupar sig i. För att kunna utvecklas och så småningom bli väl fungerande samhällsvarelser, inbegripet bidra med arbetskraft, behöver barnen omhändertagande, skolgång och yrkesutbildning, konstaterar ilo. Olika kapitel belyser olika problem relaterade till hiv/aids, barn och unga.

Rapporten kan läsas och laddas ned som pdf på www.ilo.org genom World Aids Day-länken.