Skolklassen får 50 000


Christer Falk 2007-03-06


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Idag har eleverna i klass 9B1 vid Bollebygdsskolan fått ett glädjande besked. Bollebygds kommuns Barn-och utbildningsförvaltning ställer upp med 50 000 kronor och därmed är nog resan till Barcelona räddad.

www.bollebygdsnyheter. se har inte nått chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen, Martin Barkstedt för en kommentar, men i Radio Sjuhärads nyhetssändning klockan 11.30 berättade nämnda tjänsteman om beslutet att stödja den drabbade skolklassen.
-Kravet från vår sida är att eleverna ställer upp vid en städdag vi kommer att arrangera under våren, säger också Barkstedt.