Hiv-Sveriges förbundsordförande avgår


Gudrun Renberg 2007-03-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Cege Hedén lämnar sin post som Hiv-Sveriges (tidigare RFHP) ordförande vid det kommande årsmötet i förbundet. Han anger hälsoskäl men också besvikelse över att organisationen inte fått det begärda anslaget från Socialstyrelsen som skäl för sin avgång. - Jag kommer att fortsätta jobba för hivfrågorna, men nu partipolitiskt inom (v), säger Hedén till Hivaktuellt.

Hiv-Sverige är de hivpositivas egen organisation och fungerar som ett paraplyförbund med ett antal medlemsorganisationer anslutna – till exempel Posithiva gruppen, Kvinnocirkeln och HeteroPlus. Hiv-Sveriges förbundsstyrelse leds av en ordförande som tillsätts av årsmötet. Någon regel för hur länge en ordförande väljs för finns inte, säger Cege Hedén.
Nu lämnar han posten efter några år.
Cege Hedén tycker att det behövs mycket mer resurser till Hiv-Sverige, detta trots att man för 2007 beviljats mer pengar än tidigare år. Men organisationen hade velat förstärka sitt förbundskansli med en del personal för att minska slitet för de ideellt engagerade, som ofta går på sjukbidrag.
Det går nu inte att förverkliga. Samtidigt växer Hiv-Sverige i medlemsantal, och Hedén menar att det nu blir svårt att ge dem den hjälp och service de förväntar sig.
- Människor hos oss är inte friska, det måste man förstå. Vill man ha en fungerande organisation som är de hivpositivas röst måste man ge mer resurser till den, säger Cege Hedén.