Gratis orgelnoter på nätet


Niclas Nylund 2010-09-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Gratis orgelnoter på nätet

Jag heter Niclas Nylund och bor i Jakobstad, Finland. Jag har skrivit en del bruksmusik för orgel under de senaste åren. Min musik är lättillgänglig och har ett tonspråk från vår tid. Den är inte utpräglat virtuos och är lätt att öva in. Jag har fått mycket positiv feed-back för den av vanliga församlingsbor. Endel av styckena finns också inspelad på CD:n Glädje och ljus. CD:n nådde över radiotröskeln och spelades en tid i den finlandssvenska kanalen Radio Vega. Noterna till styckena finns nu i pdf-format på nätet och kan laddas ner gratis. Adressen är: http://notblad.tripod.com.