Stor ökning av hiv bland homosexuella män i år


Gudrun Renberg 2007-06-15


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Under några års tid har antalet hivsmittade inom Sverige bland män som har sex med män ökat något. Tidigare har inte experter vid Smittskyddsinstitutet velat säga om det är en trend eller inte. Men nu konstaterar man i en artikel att antalet hivfall under årets första fyra månader bland homosexuella män är nästan fördubblat jämfört med förra året.

I grannländer som Norge och Danmark har hiv ökat ganska mycket bland homosexuella män på senare år, så oron har funnits att samma sak ska ske även i Sverige. Siffror har antytt att det är på väg – med 97 nysmittade år 2006 och 96 året innan, jämfört med ett snitt på 72 åren 99-03. Under årets första fyra månader är antalet hivfall i gruppen nästan det dubbla (40) jämfört med samma period förra året (23).

Släpper siffrorna tidigare än vanligt
Detta är så anmärkningsvärt att Smittskyddsinstitutet väljer att gå ut med siffrorna redan, vilket inte är det vanliga – det brukar göras först efter halvårsskiftet.
Sifforna publiceras med kommentar i den epidemiologiska publikationen Eurosurveillance, som ges ut av EUs smittskyddsinstitut ECDC.
I artikeln skriver epidemiologer vid svenska Smittskyddsinstitutet att vi nu ser en hivökning i Sverige, som syns framför allt bland män som har sex med män och intravenösa missbrukare, men också inom hela befolkningen.

Inte så stor ökning sedan början av epidemin
Anders Blaxhult är biträdande statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet och en av artikelförfattarna.
- Vi valde att gå ut med siffrorna redan nu eftersom detta är oroande och avviker från vad vi har sett tidigare. Så många anmälningar som vi sett under de första månaderna 2007 av smitta i Sverige har vi inte sett under en lång tid, då får man gå tillbaka till början av epidemin, säger Anders Blaxhult.
- Det är fortfarande svårt att tolka om det beror på att det verkligen är fler som smittas nu än om det finns andra orsaker, eftersom infektionen ofta upptäcks många år efter smittillfället. Men vad vi ser är hiv inte håller på att försvinna – det är högst påtagligt en sjukdom som finns och som kommer att finnas kvar.
- Den stora klamydiaökningen visar ju också att det förekommer mycket osäker sex. Så även om hiv ännu är ovanligt måste man vara medveten om att det finns risker för spridning, menar Anders Blaxhult.

Läs hela artikeln på Eurosurveillance.
Hivstatistik finns på Smittskyddsinstitutet.