Uppmärksammad klamydiasatsning


Ewa Katarina Holbye 2007-07-15


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Socialstyrelsens offensiv för att uppmärksamma den senaste tidens ökade förekomst av klamydia har givit resultat. Media har ägnat frågan stor uppmärksamhet. För att främja kondomanvändningen – det effektivaste sättet att förebygga klamydia – ger nu även Socialstyrelsen bidrag till en förlängd visning av biofilmen ”Telefonkedjan”.

I syfte att minska den senaste tidens dramatiska spridning av klamydia öppnades under våren en särskild sida med artiklar och fakta om sjukdomen på Socialstyrelsens webbplats. Informationen kompletterades med ett pressmeddelande.
Med facit i hand ser det ut som om den nationella kommunikationssatsningen gått hem. Den mediala uppmärksamheten har varit stor. I tidningar, radio- och TV har allmänheten nåtts av information om klamydiaökningen.
Förlängd visning av ”Telefonkedjan”
Som ett led i satsningen på att förebygga klamydia har även Socialstyrelsen möjliggjort att Lafa, Landstinget förebygger aids i Stockholm, kan förlänga visningen av reklamfilmen ”Telefonkedjan”.
Budskapet är att kondom fortfarande är det enklaste sättet att slippa ångest. Filmen, som första gången visades på bio vintern 2004/2005, har gått på biograferna i hela landet under maj och juni i år.
Mottagandet har varit positivt. Mätningar som gjorts av Svensk Filmindustri visar att ”Telefonkedjan” fått mer än genomsnittlig uppmärksamhet och att budskapet nått fram. Särskilt väl har filmen tagits emot av yngre biobesökare i åldrarna 15 till 24 år, den grupp som där antalet klamydiafall är högst.
– Mätningarna visar att filmen har ett enkelt och tydligt budskap som framförs på ett intressant och roligt sätt. Att den visas i ett sammanhang där flera tittar tillsammans gör också att den väcker diskussioner som ytterligare trumfar in budskapet, säger Lafas chef Anna-Karin Asp.
Med Socialstyrelsens bidrag kan nu filmen även visas för biobesökare över hela landet mellan den 6 juli och den 17 augusti.