JP Nyström


Bengt Gustavsson 2003-12-22


Sommaren 2003 utökades min orgelsamling då jag kom över ytterligare ett gammalt harmonium, det fjärde i min samling. Denna orgel skilde sig dock från de tidigare då den var tvåmanualig med tillhörande pedal.

Johan Petter Nyström som är tillverkaren grundade en harmoniumfabrik i Karlstad 1865, lär ha varit en av de största tillverkarna i Sverige.

Mitt exemplar är från 30-talet. Tidigare har det stått i Hamburgö kyrka i norra Bohuslän.


DISPOSITION

Manual 1:
Bourdon 16'
Principal 8'
Waldhorn 8'
Oboe 8'
Trumpet 8'
Oktava 4'
Viola 4'

Manual2:
Liebl. Gedacht 8'
Krummhorn 8'
Eolsharpa 8'
Violin 8'
Flüte 4'
Terz 3 1/5'
Tertian 3 1/5', 2 2/3'
Qvinta 2 2/3'
Rauschqvint 2 2/3', 2'
Piccolo 2'

Pedal:
Sub-Bas 16'
Echo-Bas 16'
Violincell 8'
Oktava 4'

Koppel: ped. 1 man, ped. 2man, oktavkoppel 4' 1man, manualkoppel, Grand Jeu