Bok om aids för skolbarn


Pernilla Rönnlid 2007-08-29

En bok om hiv och aids, för skolbarn i Sverige och Zimbabwe.
En bok om hiv och aids, för skolbarn i Sverige och Zimbabwe.

Lagom till skolstarten kommer nu ”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids”, en lättläst bok skriven av både barn och vuxna i Sverige och Zimbabwe. - Vi vill att barn och ungdomar i Sverige ska förstå att hiv och aids är ett stort problem i världen, säger Mia Viberg, låg- och mellanstadielärare i Fagersta och en av personerna bakom boken.

Det var 2003 som representanter från Vårdförbundet i Västmanland, ZINA (Zimbabwe Nurses’ Association), Lärarförbundet i Västmanland och ZIMTA (Zimbabwe Teachers’ Association) beslutade att arbeta fram en bok om hiv och aids för ungdomar och barn. Man tyckte att barn och vuxna, framför allt i Sverige, visste för lite och att det saknades läromedel och informationsmaterial om hiv och aids.

- Jag tror inte man kan blunda för det här längre, vi måste börja prata om det, säger Mia Viberg.

Representanter från de olika fackförbunden jobbat fram boken. Man sökte och fick pengar från LO-TCO Biståndsnämnd till produktionen. En arbetsgrupp från Zimbabwe har besökt Sverige och arbetsgrupper från Sverige har besökt Zimbabwe.

"En bok som behövs"
Mia Viberg har varit i Zimbabwe tre gånger, de två första för att samla material till boken, den tredje för att sammanställa den zimbabwiska versionen. Hon reste dit tillsammans med kollegan Marita Johannesson, specialpedagog i Västerås. De reste runt och besökte drabbade familjer, skolor och hiv/aidsprojekt. De tror båda att boken behövs.

- Om man frågar svenska barn om vad aids är så kan svaret bli ”ett teveprogram”. Men frågar du de zimbabwiska barnen så kan de berätta. De är mycket mer medvetna eftersom det är deras verklighet, säger Marita Johannesson.

”Jag är ett offer för aids, min mamma och pappa är döda. Jag går till kyrkogården när jag vill besöka mina föräldrar”. Orden är en liten flickas. När Mia Viberg och Marita Johannesson besökte skolor framförde eleverna dikter, sånger och pjäser på temat hiv och aids.

Aids är starkt närvarande för barn i Zimbabwe.
Bild:Pernilla Rönnlid
Aids är starkt närvarande för barn i Zimbabwe.

Både om svenska och zimbabwiska barn
I boken blandas fakta med dikter som barn har skrivit och berättelser från både Sverige och Zimbabwe. Berättelser om barn som har aids, som den om Greater som levt på gatan, men som räddats av sin halvbror, och den om Chipo som har svårt att orka gå den åtta kilometer långa vägen till skolan varje dag. Och om den svenske tonårskillen som mår bra eftersom han får sina mediciner. Ett avsnitt tar upp vilken hjälp ett hivpositivt barn får i Sverige. Boken är tänkt att användas i undervisningen i skolorna, både i Sverige och Zimbabwe.

- Man kan också använda den som en uppslagsbok om eleverna har frågor, säger Marita Johannesson. Idag tror jag många lärare säger att de inte vet eller uppmanar elever att själva ta reda på fakta på nätet.

På svenska, engelska och shona
”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids” ges ut på både svenska/engelska och på shona/engelska. När Mia Viberg besökte skolor i Zimbabwe märkte hon att där fanns få läroböcker med bilder och färg.

- Vi har försökt att göra en bok som man vill titta i och använda. Det har varit viktigt för oss att göra en bok som kommer att märkas och som är vacker, säger Mia Viberg.

För att läsa mer om boken och beställa den, gå in på http://www.hivaidsbok.se