__________________________ 15. ÖRSERYDS KVARNAR


Birgitta Olsson 2007-10-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Här strax norr om själva byn har funnits kvarnanläggningar sedan långt tillbaka. År 1671 gjordes en jordrevning, en inventering som användes som underlag för beskattning. I protokollet för Örseryd noteras en skvaltkvarn och en sågkvarn. Sågverk finns också dokumenterat 1750 och 1850. På skifteskartor från 1835 finns en lastageplats och en sågplan utritade samt marknamn som sågmölle-brånen (svedjemark) och sågmöllemoen.

Bild:AB Typoform

Kvarnen här har flyttats minst tre gånger. Byggnaden på västra sidan ån togs i drift 1929 och är yngst. På andra sidan finns resterna efter två andra kvarnlägen från 1850 och framåt med delvis utriven fördämning, kvarnrännor, stora kvarnstenar som ligger bredvid ån och ruiner från en kvarnbostad. Du får en bra överblick om du går in på den lilla kvarnstigen till vänster efter bron.

Bild:AB Typoform

På skisserna kan du se hur en skvaltkvarn respektive hjulkvarn fungerade. Med hjälp av en fördämning i ån leddes vattnet in i en kvarnränna. Vattenhjulet överförde kraften från det strömmande vattnet i rännan via ett gravhjul till kugghjulen i kvarndrevet. Detta drev sedan den ena kvarnstenen – löparen – som roterade mot den andra – liggaren. I en skvaltkvarn drevs löparen direkt via en axel från ett horisontellt skovelhjul. Skvaltkvarnar var små anläggningar som kunde klara sig med ett mindre vattenflöde.