Vad är Alumni?


2007-11-17


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Gamla Vasaelever eller Gevaliensis.

Som man kan ana kommer ordet från latinet. Alumnus betyder ungefär fostrad eller fostrare. I överförd betydelse innebär det de personer som fostrats av en viss skola. Alltså alla som varit elever vid Vasaskolan tillhör skolans alumni.

Under denna rubrik kommer personer som varit elever vid Vasaskolan att presenteras. Vasa Akademi har gjort en sammanställning av alla som varit elever vid skolan från 1557 och det rör sig om mer än 30000 elever. 
Har du några tips, eller om du själv är en fd. elev vid Vasaskolan, hör av dig till redaktionen.
Just nu finns dessa elever presenterade: 

Johan Bure 1585
Samuel Hammarinus 1627
Eric Wennæsius 1657
Andreas Rudman 1686
Peter Brändström 1744 (inskriven)
Johannes Westerman 1748
Erik Acharius 1773
Immanuel Nobel 1811
Jonas Offrell 1825
Carl Julius Lénström 1828
Göran Fredrik Göransson 1833
Christian Lundeberg 1858
Carl Leonard Sjöberg 1879
Viktor Lennstrand 1881
Pelle Swedlund 1884
Kurt Belfrage 1897
Karl Starbäck 1902 (lärare)
Erik Tobé 1926
Bengt Westerlund 1939
Ryno Frieberg 1940
Olle Pahlin 1948
Inga-Britt Ahlenius 1958
Stephan Rössner 1961
Michael Johansson (Mick) 1967
Leif Walter 1968
Bengt Söderhäll 1970
Lars Pettersson 1973
Ulf Wallgren 1973
Stig-Björn Ljunggren 1976
Rickard Olsson 1986
Britta Bergström 1987
Eva Melander 1994
Tomas Tobé 1997
Sofia Bryntse 1998
Lars Anders Johansson 2000
Sandra Brander 2008

Vill du läsa mera om skolans historia finns denna länk:

www.vasaakademi.se