Topptjänst i FN


2007-11-18


Inga-Britt Ahlenius

Inga-Britt Griegholm tog studenten vid Vasaskolan 1958. Efter en civilekonomexamen i Stockholm 1961 arbetade hon inom bankväsendet i Sverige och utomlands innan hon 1968 fick tjänst som departementssekreterare i Handelsdepartementet.

1975-1993 var hon anställd vid Finans- departementet, 1987-93 som budgetchef. 1993 utnämndes hon till Generaldirektör för Riksrevisionsverket en post som hon innehade till 2003. Därefter blev hon chef för den nya revisionsmyndigheten i Kosovo som administrerades av FN. Den 20 april 2005 utnämndes hon till undergeneralsekreterare för FN:s internrevision och fick därmed organisationens tredje högsta ämbete.