För dig i åk 9.


2008-01-16


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Att välja fritt är stort Att välja rätt är större

Du som går i årskurs 9 står inför ett av dina viktigaste val i livet. Du har nu möjlighet att välja inriktning på ditt liv.

Ett av de alternativ du har att välja är Vasaskolan i Gävle. Norrlands mest erfarna skolan, men också en av de mest moderna och välutrustade skolorna. En skola där du får utveckla dina förmågor inom skolans fyra program, det Estetiska, Internationella, Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga.

Under denna rubrik i vår skoltidning kommer du att få veta mer om vad som kan intressera dig inför valet.

Men, glöm inte att läsa mer om utbildningarnas detaljer på skolans hemsida : www.vasa.gavle.se, eller ta kontakt med skolan för att få dina frågor besvarade.

Lycka till med valet!