Borgarskolans grundare


2008-02-25

Peter Brändström (1735-1809)
Peter Brändström (1735-1809)

En Vasaelev.

Vasaskolan och Borgarskolan har haft en mycket nära kontakt och var länge ett komplement till varandra. Den praktiska och moderna utbildningen i språk stod Borgarskolan för medan Vasaskolan stod för den högre och klassiska utbildningen som ledde till universitetsstudier.
Borgarskolan, den äldsta handelsskolan i landet, grundades genom en donation på 10.000 riksdaler från den fd Vasaeleven Peter Brändström.

Mogren blir Brändström
Peter Mogren föddes i Gävle 1735. Hans far var jaktbåtsman vid stora tullen i Gävle Simon Mogren. Redan 1737 dog fadern och lämnade Peter och hans mor Margareta Norlinder från Ovansjö och lämnade sin lilla familj i "fullständig misär". Redan som mycket liten fick Peter arbeta för att klara försörjningen och det sägs att han sålde torrvedstickor i staden.
1744 träffade modern "sjötullsbesökaren" Jöns Brändström från Västerbotten. De gifte sig och och Peter Mogren tog styvfaderns efternamn Brändström. Den nya familjen hade det så pass gott ställt att Peter som tioåring fick möjlighet att börja studera i Vasaskolans lägre klasser, Trivialskolan.

Förmögenheten skapas
Brändström fortsatte inte till gymnasiet utan började i stället att arbeta och det var som handelsman han skapade sin förmögenhet.
När Brändström var i 60-årsåldern började han att donera medel ur sin förmögenhet, först till barnhuset och till en allmän begravningskassa, men så i november 1795 erbjöd han staden 10.000 rdl för att starta en skola särskilt för studiet "i de levande språken". Skolan skulle även förbereda ynglingar för borgerliga yrken.

Starten
Undervisningen kom troligen igång i Sehlbergska huset som låg där Heartbreak finns idag. Som skolans "inspektor" eller förste rektor utnämdes Carl Bergsten en 71-årig pensionerad lektor i historia från Vasaskolan. Han efterföljdes av sin son Nils Bergsten som under sin tid vid Borgarskolan hade sin huvudtjänst som lektor i matematik vid Vasaskolan. 

Konkurrensen mellan Vasa och Borgis har funnits sedan första stund och bör kanske ses som syskongnabb.