60 nya bostäder


Christer Falk 2008-02-08

Ulla Jonasson på Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder hoppas på att Bollebygdsborna ser fördelarna med det nya bostadsområdet.
Ulla Jonasson på Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder hoppas på att Bollebygdsborna ser fördelarna med det nya bostadsområdet.

Under februari och mars ställs ännu ett tänkt bostadsområde ut i kommunhuset och på biblioteket i Bollebygd. Det är Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder och Riksbyggen som tagit fram ett förslag på bebyggelse på kullen som gränsar till Frejas väg i centrala Bollebygd. Kullen med vattentornet.

Tanken från de två bostadsbolagen är att den tänkta bebyggelsen ska samspela med naturen.
-Vår ambition är att så långt det är möjligt ta tillvara på områdets karaktär och därför har vi anpassat förslaget till bebyggelse så att de radhus och hyreshus som vi vill bygga smälter in i miljön på ett mycket fint sätt, säger Ulla Jonasson vid Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

Både och…
På vattentornskullen vill de båda företagen bygga både bostadsrätter och hyresrätter.
-Vi vet att det finns behov av både bostadsrätter och hyresrätter i Bollebygd. Därför gör vi mixen 14 lägenheter i radhus och knappt 20 lägenheter i två trevåningshus. Dessa blir förmodligen bostadsrätter och så bygger vi två punkthus hyresrätter som blir fyra våningar höga och rymmer 15 lägenheter i varje, säger Ulla Jonasson och tillägger.
-Storleken på lägenheterna blir från tvåor till fyror.

Efterfrågan
Idag har Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder drygt 500 i kö.
-De allra flesta som hör av sig om lägenhet vill hyra i Bollebygd så det är här vi har det stora behovet. Intresserade är Bollebygdsbor som börjar komma upp i åren och därför vill byta villan mot lägenhet eller radhus, men också många utifrån som vill bosätta sig i vår kommun. Önskemålen om hyresbostäder finns även utanför centralorten Bollebygd, säger Ulla Jonasson som nu hoppas att Bollebygdsborna ska se positivt på förslaget från Stiftelsen och Riksbyggen.
-Jag tycker att vår arkitekt arbetat fram ett mycket attraktivt förslag till bebyggelse. Vi kan erbjuda flera typer av boende men gemensamt för lägenheterna och radhusen är att de ligger mycket centralt. Bollebygds centrum finns på några få minuters närhet, fortsätter Ulla Jonasson.


Fyra veckor
När väl utställningarna om det tänkta bostadsområdet är på plats har Bollebygdsborna fyra veckor på sig att tycka till.
-Därefter kommer vi att sammanställa inkomna synpunkter och presentera för politikerna, säger Anna Winnberg, planarkitekt i Bollebygds kommun och tillägger.
- Politikerna i kommunstyrelsen kommer sedan att ta ställning för eller emot det nya bostadsområdet.

Artikeln har varit publicerade i AnnonsMarknan nr 3/2008

Så här kan den nya bebyggelsen komma att se ut.
Så här kan den nya bebyggelsen komma att se ut.


Ser man vattentornskullen ovanifrån så ser byggplaneringen ut så här.
Ser man vattentornskullen ovanifrån så ser byggplaneringen ut så här.