BRÄKNELEDEN söder om Bräkne-Hoby torg


2008-02-11


1.   Bräkneåns fiskar
2.   Evaryds kvarn
3.   Hoby Kulle och vägar
4.   En kultplats från bronsålder
5.   Torp
6.   Havsvikens öden
7.   Järnavik
8.   Bad och camping
33. Tjärö
9.   Svalemåla gård
10. Båknaberget
11. Gyön
12. Fisket
13. Jord och skogsbruk - Garnanäs
14. Stenindustrin
15. Sonekulla
16. Vårfiske i Mörtströmmen 1926
17. Bräkneåns fauna
18. Hällristning, röse och skålgropar
19. Laxtrappan vid Björstorps kvarn
20. Björstorps kvarn
21. Täckdikning - grunden för effektiv växtodling
22. Fornlämningar - yngre bronsålder och järnålder
23. Hakarpsdalen
24. Kalvakullen
25. Mörtjuk - utsiktsplats med bronsåldersröse
26. Runamo
27. Byggnader kring denna punkt
28. Thornskan
29. Jättegrytorna
30. Reningsverket
31. Snittingefallet
32. Pestkyrkogård