Arkeologi i Torsåker


Arne Övrelid 2008-05-15


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Vasaarkeologer i samarbete med Uppsala universitet

Från onsdagen 21 maj deltar de elever vid Vasaskolan som läser arkeologi B i Arkeologiska institutinen vid Uppsala universitets grävningar i Torsåker. Grävningarna inleddes 2007 och kommer troligen att fortsätta i flera år.

Mer information kommer då Vasaskolans deltagande påbörjas, men tills dess kan den som är intresserad läsa mer från förra årets grävningar
http://www.rabarber.com/forntiden/1.wmv


Om årets grävningar
http://www.gd.se/Article.jsp?article=133311