Vasaskolan i stenåldern


2008-05-24

Vasaelever. I bakgrunden prof. Knutsson
Vasaelever. I bakgrunden prof. Knutsson

Årets arkeologiska utgrävningar i Torsåker

Vasaskolans arkeologielever har under veckan undersökt en stenålderboplats i Torsåker som användes för ungefär 8000 år sedan. Den ligger 103 meter över dagens havsnivå. Man antar att platsen varit en säsongsboplats för mesolitiska (mellersta stenåldern) jägare och fiskare och att denna plats varit deras bostad under fiske och jaktsäsongen vid havet. Man vet att fisk och säl var viktiga inslag i dåtidens kosthållning och på denna plats fanns god tillgång på föda.
På grund av boplatsens höga ålder har allt organiskt material förmultnat och fynden består till största delen av kvartsavslag som var en viktig del i dåtidens redskapstillverkning.
Utgrävningarna leddes av professor Kjel Knutsson vid Arkeologiska institutionen i Uppsala. Hans elever på A och B nivå har haft sina seminariegrävningar tillsammans med Vasaskolans elever.
Grävningarna fortsätter i augusti och är då öppna för deltagande av allmänheten. Nästa år beräknas utgrävningarna fortsätta, även då med deltagande av Vasaskolan.

Vill du veta mer om de senaste grävningarna som genomförsts av arkeologielever vid Vasaskolan klicka på länken:
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=285204

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet


Några av Vasaskolans närmare 70 fynd
Några av Vasaskolans närmare 70 fynd


Karta över undersökningsområdet. Boplatsen ligger ovanför o i Torsåker fg
Karta över undersökningsområdet. Boplatsen ligger ovanför o i Torsåker fg


Utgrävningen genomfördes vid Däcksvägen. Den tjocka linjen visar kustlinjen vid tiden för stenålderbosättningen
Utgrävningen genomfördes vid Däcksvägen. Den tjocka linjen visar kustlinjen vid tiden för stenålderbosättningen