Ingen vacker syn


Christer Falk 2008-08-17

Runt lägerplatsen har ölburkar, tomflaskor och en del glas lämnast kvar.
Runt lägerplatsen har ölburkar, tomflaskor och en del glas lämnast kvar.

När naturförskolans små elever kommer till sin "skola" måndag (18 augusti) morgon möts de tillsammans med sina lärare av en festplats dagen efter. Under lördagskvällen invaderades "skolan" av drygt 50-talet ungdomar som festade runt i förskolans "lokaler".

Under lördagskvällen invaderades "skolan" av drygt 50-talet ungdomar som festade runt i förskolans "lokaler".

Ingen hänsyn
Bland resterna av festandet under lördagskvällen finns massor av ölburkar, tomflaskor och en hel del krossat glas.
En del av förskolans sittbänkar är förstörda och ett bord med stolar har slungats över bergkanten och ner till "Erikstorp".

Inte första helgen
Många ställer sig nu frågan om inte kommuen på nåt sätt kan se till att freda Naturförskolan från den här sortens användning. Något som har pågått under många av sommarens helger.

Ingenstans att vara
Självklart är en av orsakerna till det här att ungdomarna saknar någonstans att vara under sommarkvällar och nätter.
Något som kommunens styrande kansks borde ta sig en funderare över.

Krossade flaskor intill barnens samlingsplatser
Krossade flaskor intill barnens samlingsplatser


Måhända är det Tysklandsspriten som är tillgänglig för de unga.
Måhända är det Tysklandsspriten som är tillgänglig för de unga.