Gävle satsar mindre på skolmaten


2008-08-26


Kostnadena har minskat med 5 % sedan 1996 och ligger 10 % under rikssnittet

Skolmatens Vänner har tittat närmare på Statistiska centralbyråns uppgifter om skolmaten i landets kommuner. De har sammanställt hur mycket pengar kommunerna satsar på skolmaten. I summan finns kostnader för livsmedel, personal, transporter och övriga förnödenheter.

Det visar sig då att skillnaden mellan kommunerna är mycket stora. I Vara i Västergötland satsar man 2870 kr per elev och år ca 17 kronor per dag medan man i Dorotea i Västerbotten satsar 9790 eller 55 kr per dag.

För oss är det naturligtvis viktigast att få veta hur det står till i Gävle sedan man för några år sedan privatiserade bespisningsverksamheten. När det gäller utbildningskostnader ligger Gävle lite över riktes medel men när det gäller maten ligger vi närmare 10 % under rikssnittet. 1996 låg kostnaderna för maten 25 % högre än för landet som helhet och fram till 2002 fortsatte kommunen att satsa mer än andra kommuner men sedan dess har kostnaderna relativt sett sjunkit. Tar man med inflationen har kostnaderna minskat med 5 %.
Kan de bero på att maten blivit sämre eller är det så att personalen blivit så mycket effektivare. Något svar på den frågan har vi inte idag men Gevaliensis följer skollunchen framöver.