Var positiv!


Robert Lerbro 2008-09-18

Var positiv!
Bild:Robert Lerbro
Var positiv!

Hembyggt självspelande positiv.

Positivet är byggt efter en tysk beskrivning och har 20 toner. Det har fyra register om elva pipor i melodin, sex komp-pipor och tre dubblerade pipor i basen. Det styrs av en pappersremsa eller med MIDI. Det senare är av egen konstruktion. Lufttrycket är 150 mm v/p.

Jag har även förfärdigat en maskin som stansar papper från MIDI-fil. Stansen kan ta max 160 mm mellan ytterhålen och stansar 3 eller 4 mm hål.

Det vore intressant att få kontakt med fler positivbyggare.