Kommunikationer-länkar


2008-09-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bräkne-Hoby ligger mitt i Blekinge och har mycket väl fungerande kommunikationer. Från centrum går både buss och tåg i öst-västlig riktning. Du kan till exempel ta tåget och åka direkt till Köpenhamns centrum via Öresundsbron. Vi har endast 15 minuters väg till flygstationen i Kallinge. Från Karlskrona går färja till Polen, fran Karlshamn till Lettland och Litauen. Dessutom båten till Tjärö sommartid samt andra turer med skärgårdstrafiken.

Här nedan finns länkar där du kan hitta fler uppgifter samt tidtabeller.

Tåg och Buss
http://www.blekingetrafiken.se/


Flyg
http://www.blekingeflyg.se
http://www.sas.se/

Färjetrafik
Karlskrona - Gdynia i Polen.
Karlshamn - Klaipeda i Litauen

Skärgårdstrafik
Blekingetrafikens skärgårdstrafik