Esplanaden blir grönare


2008-09-22

Bild:Kari Rajanen

Ny bevattningsanläggning utanför Vasaskolan

Under de senaste veckorna har det mätts och markerats med sprayfärg mitt i Rådhusesplanaden och här och där har man grävt en grop eller ett dike. Gevaliensis var naturligtvis intresserad av vad som egentligen pågick utanför skolans huvudbyggnad. Det visade sig att det inte var nya elledningar eller avloppsrör som skulle grävas ned utan det var en helt ny bevattningsanläggning som var under konstruktion.

Under hösten har träden längs Esplanden beskurits och mer ljus släpps nu in längs Kungsgatan. Detta innebär att växtförhållandena blivit bättre och det skall garantera att Espanaden även i fortsättning blir en grön lunga i staden. Hela sträckan från Rådhuset till Norrtull kommer under den närmaste tiden att få en fast bevattningsanläggning som kan styras centralt.

Hur blir det då för Vasaskolans elever som passerar Esplanaden mellan Norra och Vasa eller mellan Östra och Vasa? Enligt de ansvariga kommer anläggningen att trimmas in så den endast träffar gräsytorna. Vasaskolans elever kan även i fortsättningen använda Esplanden och i framtiden kommer den att vara ännu grönare och frodigare.