I förfäders spår


2008-10-20

Runstenen i Järvsta
Bild:Aleksandra Bumbaroska

Runstenen i JärvstaArkeologisk exkursion i Gästrikland och Uppland

Lika säkert som amen i kyrkan ger sig eleverna som läser Arkeologi A vid Vasaskolan ut på exkursion i mitten av oktober. I år skedde exkursionen genom Gästrikland och Norra Uppland. Vi började med att besöka våra egna runstenar. Vi har redan sett originalet av Sörbystenen i Heliga Trefaldighets kyrkan men vi började med att besöka den kopia som rests på på den ursprungliga platsen för stenen, vid Polhemsskolan.
Därefter såg vi på gravfältet och stenen i Järvsta och på vägen därifrån stannade vi även för att se den byggnad som Vasaskolan var inrymd i mellan 1671 och 1816 den ligger nu i Hemlingby.

Vi fortsatte sedan till Vendel en bygd som fått en hel tidsepok i Sveriges historia uppkallad efter sig, vendeltid, perioden 550-800. Tänk om det hade funnits Hilletid eller något sådant.Vi intar Salsta fornborg<div><br /></div>
Bild:Aleksandra Bumbaroska
Vi intar Salsta fornborgI Vendel besökte vi platsen för det berömda båtgravarna som ligger alldeles söder om kyrkan. Vi tittade också in i ett intressant litet museum i stiglyckan. Eftersom kyrkan var öppen gick vi in och såg på hur man renoverade de medeltida takmålningarna.
Vi besökte även den sk. Ottarhögen som enligt en inte alltför trovärdig källa sägs rests över kung Ottar Vendelkråka som bör ha levat under tidig vendeltid.

Färden gick så vidare till Salsta fornborg, troligen en minne av de orostider som präglade folkvandringstiden, 400-550 e.Kr. Vi intog borgen och kunde kostatera att det var ett enormt och slitsamt arbete som lagts ned på denna obebodda plats långt inne i skogen.

Ottarhögen i Vendel
Bild:Aleksandra Bumbaroska
Ottarhögen i Vendel

Färden gick så vidare förbi Vallsgärde med sina båtgravar till Gamla Uppsala. Vi studerade gravhögarna som har ett samband med Ottarhögen, åtminstine enligt de tvivelaktiga källorna. I gravhögarna säger sagen att Ottars far Egil och hans farfar Aun vilar samt längst åt väster han son Audun. Vi fick även veta en hel del om hednatemplet, den sockenkyrka som finns idag och som är rester av en äldre och betydligt större domkyrka.
Vi kan nu också det mesta om bloten och offren i Gamla Uppsala eller åtminstone hur de framställdes av Adam av Bremen.

Efter Gamla Uppsala besökte vi domkyrkan och framför allt runstenarna vid Domkyrkan och Gustavianum.

Exkursionen avslutades vid kung Björns hög i Håga som trots sitt namn är en bronsålderhög säker från 1000 f.Kr.