Certificate in Advanced English (CAE)


2008-12-02

Cambridge University
Cambridge University

Vasaelever får pass till världen

"CAE is an exam for advanced users of English. This exam is aimed at people who can use written and spoken English for most professional and social purposes. It is widely recognised for work or study purposes."
Så skriver universitetet i Cambridge om sitt språktest som numera krävs på många universitet och arbetsplatser runt om i världen. Med ditt CAE intyg har du ett bevis för att din engelska håller en så hög nivå att du klarar dig mycket bra med din engelska.
Idag och nästa vecka genomför inte mindre än 42 elever vid Vasaskolan testen i avancerad engelska. Den mäter både läsaning, hörförståelse och förmågan att skriva rätt.
Vi har ännu ett exempel på att Vasaskolan mer än de flesta andra gymnasieskolor förbereder sina elever för studier eller en karriär utomlands samtidigt som de också når mycket höga resultat i det svenska systemet. Två av våra lärare har varit i England och lärt sig det mesta om CAE. Då provet genomförs kommer tre examinatorer från Uppsala som ser till att provet genomförs enligt konstens alla regler.  
Vi önskar alla elever lycka till och hoppas att ett Cambridge Certificate in Advanced English kan bli en fin julklapp.