Varför blev Vasaskolan spetsskola?


2009-01-20

GDs ledarsida
GDs ledarsida

Det var helheten som räknades.

Vasasaskolan utsågs i veckan till en av landets 10 spetsskolor. Gevaliensis har tittat närmare på Skolverkets beslut för att få veta hur de såg på skolans ansökan.
Skolan spetutbildning bygger på att skolan har mycket välutbildade lärare, ovanligt bra utrustning och ett samarbete med Uppsala universitet inom historia, arkeologi, teologi och engelska. Men man har undersökt mer än så. Vilka andra möjligheter har eleverna att få en utbildning utöver den vanliga vid skolan. Det var då viktigt att skolan hade utbildning med hög kvalité även inom naturvetenskap och estetiska ämnen. Det faktum att skolan dessutom kan erbjuda språkutbildning på hög nivå i tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska, ryska och latin bidrog givetvis också till Skolverkets positiva bedömning av skolan. Att ett av landets största skolbibliotek men egen datasal och en modern datautrustning i skolan. Det finns informationsteknologiska resurser vid skolan och även detta sågs som en del i utbildningen kvalité.

Det var en god ansökan, ett intressant undervisningskoncept inom humaniora som i första hand gav Vasaskolan en spetsutbildning. Men, det det krävdes även spets i skolans andra delar. Därför skulle man utan att överdriva kalla hela Vasaskolan, en spetsskola.