Eleverna i åk 9 har fällt sin dom


2009-02-03


Gymnasievalet 2009 klart.

Vid midnatt natten mellan den andra och tredje februari stängde gymnasieportalen där elever från åk 9 kunde söka till gymnasiet. Det har inte varit lätt för de som skulle söka. Aldrig tidigare har det funnits så många alternativ för niondeklassarna.

Men stort intresse har Gevaliensis därför tagit reda på hur valet gick, tar friskolorna andelar av de kommunala skolorna eller klarar de att hålla sina ställningar.
Antal förstahandssökande:
Borgarskolan284
Polhemsskolan643
Vasaskolan335
Engelska skolan15
Realgymnasiet18
Gävle praktiska60
Thoren47
John Bauer126

Siffrorna visar att de kommunala skolorna håller ställningarna bland Gävles elever medan intresset för flera av friskolorna har minskat.

Vi frågar vår rektor Hans Hultin hur han ser på valen ur Vasaskolans synvinkel. Han är mycket glad att vi har mer än 10 % fler sökande från Gävle i år än vi hade förra året. Personalen och eleverna har under året lagt ned mycket arbete på att sprida kunskap om den höga kvalité skolan har i sin undervisning och de goda studieresultat eleverna uppnår.

I år har frisök blivit mer känt bland elever och det är möjligt att fler elever från andra kommuner söker till Vasaskolan. Dessutom kommer fler elever till skolan riksrekryternade utbildningar i cirkus och den nya spetsutbildningen i humaniora.