Varning för googling


2009-02-04

Ny enkrona med falsk varudeklaration
Ny enkrona med falsk varudeklaration

En farlig vana utan källkritik

I dagarna kanske du får en alldeles ny enkrona i din hand och även om den ser annorlunda ut är det ingen förfalskning. Under 2009 kommer de nya mynten att präglas till minne av att det är 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar.
På myntets baksida finns texten  "Den underbara drömmen om ett land på andra sidan hafvet". Det hävdas, också på Myntverkets hemsida, att detta är skrivet av den kände finske diktaren Johan Ludvig Runeberg. Citatet skall komma från hans bok Studentbesök i Finland 1857. Detta är inte sant. Det var i själva verket Uppsalakandidaten Anton Rosell som skrev boken. Citatet förekommer i följande sammanhang:

"När vi firade våra glada fester för sanningens och ljusets seger i Norden, var oftast den stunden den högtidligaste då Finlands namn nämndes. Huru månget öga strålade icke då av en högre glans, och huru månget hjärta klappade icke då med friskare slag! Vilka stora och sköna minnen vaknade icke då hos oss — minnen, som slumrat i våra bröst alltifrån vår barndom! Ty redan i den tiden, när vi lyssnade till sagorna, hörde vi mer än en gång förtäljas den underbara sagan om ett land på andra sidan havet, dit den borde begiva sig, vilken ville finna en vänskap, som under seklernas lopp aldrig lärt sig att glömma, och en trohet, som under prövningarnas skiften aldrig lärt sig att svika."

Hur fick då Runeberg äran av citatet? 
På nätet finns en webbplats som heter "Projekt Runeberg" som innehåller gamla skrifter som skannats och där finns också Rosells skrift. Någon med alltför lite kunskap om källkritik har troligen trott att det som finns på webbplatsen är Runebergs verk.
Googla gärna vidare men sätt alltid på dina källkritiska glasögon.

Källor: www.runeberg.org samt prof. T Jansson, Hist inst Uppsala
Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297