Ny skolorganist


2009-03-07


En gammal uppgift i en ny tid


Vi har fått en ny skolorganist
I århundraden var sången och musiken en självklar del av skoldagen. Klockan fem om morgonen började man dagen med sång och på söndagarna var det skolans elever som stod för skönsången i kyrkan.
Då Vasaskolan byggdes om efter stadsbranden 1869 var det en självklarhet att skolan skulle ha en orgel till den dagliga morgonsamlingen och till andra högtidsstunder. Under 1960-talet försvann morgonsamlingen och orgeln stod mest och samlade damm. När aulan byggdes om i början av 1980-talet och efter det dramatiska takraset i aulan 2003 renoverades orgeln. Men fram till nu har det använts ytterst sällan.

I höstas började Max Jonsson vid Vasaskolan och han hade då spelat orgel i ett par år. Han har sedan dess varit en flitig användare av skolans orgel samtidigt som han varje vecka trakterar orgeln i Heliga Trefaldighet. 

Max kommer i sin roll som skolorganist hålla orgeln vid liv och se till att den används. Han kommer också att bjuda på kortare och längre konserter för skolans elever och personal samt för alla intresserade.

Redan måndagen den 9 mars klockan 12 ger han ett smakprov bestående av engelsk och italiensk orgelmusik men även Bach, Händel och Medelssohn finns med.
Kortkonserten kallas "Från barocken till romantiken".

Välkomna till aulan för att lyssna på stycken framförda av vår nya skolorganist Max Jonsson.