En sanitär olägenhet


Jakob Nyström 2009-05-07


Tycker ni ibland att det luktar lite konstigt i korridorerna? Var glada att ni inte gick på skolan i början av 1900-talet. Då ansågs Vasa utgöra en hälsofara, inte bara för elever och lärare, utan även för boende runt omkring. Kanske inte så konstigt, med tanke på att skolans 400 elever uträttade sina behov i ett stort utedass med sammanlagt 16 hål. Skolgården liknade en leråker, till skillnad från dagens asfalterade dito. Ventilation, städning och uppvärmning var under all kritik. För att begränsa spridningen av lungsjukdomar ville man ta bort klassrummens spottrännor. Ni hör själva hur mysigt det låter.

Flera förslag togs fram på hur man skulle kunna göra något åt situationen. En ombyggnad skedde, i stället för att bygga en helt ny skola. Exteriören ser ungefär likadan ut i dag som den gjorde efter ombyggnaden 1912-1914. Inomhus dock det mesta förändrats. Under 1960-talet gjordes stora ombyggnader och på 80-talet gjordes den senaste stora renoveringen. Vasa känns i dag som en bra mix mellan anrik byggnad och ny teknik.

Jakob Nyström