Medlemsskap i Pappers avd. 96


Christina Svensson 2009-06-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Utöver all tänkbar hjälp med fackliga frågor så får Du genom Ditt medlemskap i Pappers avd. 96 också:

- Hemförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Grupplivförsäkring
- Tandvårdsförmån: tandvårdskostnad över 1200:- / år ger 35% tillbaka av
överstigande kostnad, över 5000:- ger 60% tillbaka.
- Deltagaravgiften i ABF:s cirklar ersätts av Pappers avd. 96
- Medlemstidningen "Dagens Arbete" (http://www.dagensarbete.se)

Vad kostar det?

Du erlägger 1,1% av din bruttoinkomst i fackavgift, detta dras automatiskt på lönen när Du blivit medlem.
Om Du sommarjobbar och fortsätter studera till hösten så är Du under vissa förutsättningar avgiftsbefriad tills Du arbetar igen.
Om Du blir arbetslös och inte har A-kasseersättning, är sjuk el.dyl. så betalar du endast grundavgift till Pappers avd. 96. (150:- år 2011)

Hur blir jag medlem?

Anmäl att Du vill bli medlem hos Pappers i Röda Baracken på Gruvön. Där kan Du även anmäla inträde i Pappers A-kassa om Du vill vara medlem där.