KONTAKTLISTA


Fredrik Nilsson 2020-01-31


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Här finns telefonnumren till våra förtroendevalda som har kontor i Röda Baracken. 
Alla HSO & sektionsordförande.

Pappers Avd. 96   
Bo Knöös (Ordförande)  Röda Baracken    41333    072-2441333  
Mikael Gård (Kassör, Studieorg.)  Röda Baracken  41487    072-5678646
Stefan Johansson (AHSO)  Gruvöhälsan  41778  072-7105935
Expedition   
Mikael Gård  Röda Baracken  41487  072-5678646
Sektion Massatillverkning   
Peter Svensson (Sekt. ordf.)  Röda Baracken  41486  072-5677590
Johan Andersson (HSO)  Röda Baracken  41363  072-5626718
Sektion Papper- & kartongtillverkning   
Christer Karlsson (Sekt. ordf.)  PM4 Skift D  41406  072-7141406
Anders Berndtsson (HSO)  Röda Baracken  41484  072-5675457
Sektion Underhåll   
Sören Johannesson (Sekt. ordf. + HSO)   Röda Baracken  41396  072-5635731
Sektion Kvalitet & Miljö   
Sekt. ordf. vakant    41582  072-5641582
Amanda Norström (HSO)  Skiftlab Skift A  41585  072-5341585