Studieansvariga


Christina Svensson 2009-06-11

Förutsättningen för fackligt engagemang är att vi har goda kunskaper i fackliga frågor.

96:ans studieansvariga arbetar aktivt för att få allt fler kunniga och engagerade förtroendevalda och medlemmar.
Varje vår och höst kör vi lokalt heldagar med nyttig medlemsinformation.


Studieansvariga är:

Mikael Gård  (avdelningens studieorganisatör)

Varje sektions ordförande