Avdelningsstyrelsen


Fredrik Nilsson 2020-01-27

Här kan du se hur Pappers Avd. 96 styrelse ser ut, vad vi har för uppdrag och hur ni kan nå oss förutom i den röda baracken.

Ordförande:

Bo Knöös, 41333 bo.knoos@billerud.com
Ordförande, Förhandlare, Styrelse BK, Facklig referensgrupp + AU Västra distriktet, BK EWC, Förbundsstyrelsen. 

 


Ledamöter:

Peter Svensson, 41486 peter.svensson@billerud.com
Vice ordförande, Övertidsjournalen, Förhandlare, Ordf. Massatillverkning. 

Johan Andersson, 41363 johan.pa.andersson@billerud.com
Försäkringsinformatör, ABF, HSO Massatillverkning, ers. Fanbärare

Dennis Hagström, 41793 dennis.hagstrom@billerud.com
Kassör, Studieorganisatör, Försäkringsansvarig, Kanslist. 


Mikael Gård, 41487 mikael.gard@billerud.com
Vice kassör, Förhandlare.

Anders Berntsson, 41484 anders.berndtsson@billerud.com
Kulturgruppen, Fritidsnämnden, Sociala fonden, HSO Papperstillverkning, Försäkringsinformatör. 

Stefan Johansson, 41778 stefan.k.johansson@billerud.com
Kulturgruppen, Samordnande HSO, Facklig referensgrupp, Likabehandlingsgruppen, Trafikkommitté, Försäkringsinformatör.


Dennis Söderman, 41657 dennis.soderman@billerud.com
Ordf. Underhåll, HSO underhåll, Försäkringsinformatör, Främmande firmor. 

Christer Karlsson, 41406 christer.g.karlsson@billerud.com
Ordf. Papper-Kartongtillverkning. 

Amanda Norström, 41585 amanda.norstrom@billerud.com
Ungdomsansvarig, HSO Kvalitet och Miljö, Vice Sekreterare, Försäkringsinformatör. 


Suppleanter:

Carina Olsson, carina.olsson@billerud.com
Sekreterare, Försäkringsinformatör. 


Pär Edqvist, par.edqvist@billerud.com
Facklig- politisk ansvarig

Daniel Schützer, daniel.schutzer@billerud.com
Fanbärare, Facklig- politisk ansvarig.

Jan-Erik Malmgren, jan-erik.mailmgren@billerud.com
ers. Fritidsnämnden, ers. Sociala fonden.