Nolltolerans
- ett gemensamt sätt att förebygga kriminalitet


Christer Falk 2009-06-23


Den 29 april tog Bollebygds fullmäktigemöte beslut om avsiktförklaringen Nolltolerans. De som väljer att ställa upp bakom avsiktsförklaringen kommer att medverka i jobbet med att förebygga, upptäcka, åtgärda, polisanmäla och sanera.

-Anledningen till att vi går samman med polisen och räddningstjänsten om den här avsiktsförklaringen är att man under senare år konstaterar en ökning av anlagda bränder runt om i landet. Den utvecklingen finns även i vår kommun. Något om räddningstjänsten har underlag för, säger Camilla Falk, folkhälsosamordnare och en av initiativtagarna till avsiktsförklaringen.

Förebygga
En tredjedel av alla anmälda bränder i landet tros vara anlagda. De anlagda bränderna är en av inkörsportarna till annan och grövre kriminalitet.
-Därför vill vi samla så många som möjligt kring den här avsiktsförklaringen. Redan nu har representanter för Företagarna, ett par fastighetsägare och några föreningar skrivit under avsiktsförklaringen och det innebär att man lovar att ställa upp på vårt arbete som innebär att man helt enkelt ska bry sig om . Ser man att någon eller några klottrar eller utför skadegörelse så ska man anmäla till polisen, säger Christina Magnusson, säkerhetssamordnare i kommunen.

Anmäl
Det är viktigt att anmäla de brott som begås ur många aspekter.
-Kan vi tidigt bry oss om unga som är på väg in i kriminalitet som vinner samhället och framför allt den enskilda individen enormt mycket. Kan vi "möta Olle i grind" så räddar vi mångas framtid. Det är också viktigt att anmäla alla brott så att polisen får möjlighet att agera. Ett icke anmält brott är inget brott, menar Camilla Falk.

Alkoholen
En annan känd anledning till kriminalitet är alkohol och droger.
-Näst kompisar är det faktiskt föräldrar som förser sina unga med alkohol. Då är det langning som utförs och det är olagligt. Även här ska de som ställer upp bakom avsiktsförklaringen och Nolltoleransen anmäla, säger Christina Magnusson.

Många fler
Nu arbetar Camilla Falk och Christina Magnusson med att försöka nå så många som möjligt med avsiktsförklaringen.
-Nu har alla chansen att vara med och jobba för ett bättre samhälle. Nu kan vi hjälpas åt att bry oss om, ta tag i problem som skadegörelse, klotter och inte minst alkohollangningen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att gör vår kommun ännu mer attraktiv att bo i, menar Camilla Falk.

Christina Magnusson och Camilla Falk. Säkerhets- respektive folkhälsosamordnare i Bollebygds kommun.
Christina Magnusson och Camilla Falk. Säkerhets- respektive folkhälsosamordnare i Bollebygds kommun.