Välkommen till Bollebygd


Christer Falk 2009-06-27


Tre stycken nya informationstavlor hälsar besökare välkomna till Bollebygd.

Vid Statiol, vid fd kalkstenfabriken och vid Grönkullen finns nu informationstavlor som hälsar välkommen till Bollebygd. Tavlorna består av en del med kartor och bilder från olika delar av kommunen och en del med reklamplatser där ett antal företag och kommunala verksamheter finns presenterade.

Snyggt
Tavlorna gör det lätt att hitta i kommunen och reklamdelen visar upp en del av de olika verksamheter som finns inom kommunen.