Bollebygd på tionde plats i Solenergiindex


Christer Falk 2009-07-16


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Bollebygd på en hedervärd tionde plats i Solenergiindex, som presenteras av branschföreningen Svensk Solenergi. Indexet baseras på hur hushåll, företag och organisationer har utnyttjat stöden till solel och solvärme, räknat från millennieskiftet fram till halvårsskiftet i år. Från och med juli finns det nya stöd att söka.

Hittills har 240 stödmiljoner delats ut till solenergi, om man lägger samman det tidigare stödet till el från solceller i offentliga byggnader och det alltjämt aktuella stödet till solvärme. I genomsnitt blir det 26 kronor per svensk. I Bollebygds kommun är motsvarande summa cirka 75 kronor per invånare och kommunen hamnar på plats 10 i Solenergiindex, i en jämförelse med Sveriges samtliga 290 kommuner.

- Bollebygds kommuns politiker kan göra en viktig insats för klimatet genom att aktivt uppmuntra till installation av solfångare och solceller vid ny- och ombyggnationer av fastigheter, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi.

Regeringen har infört ett nytt investeringsstöd till solcellssystem, som omfattar cirka 50 miljoner kronor per år fram till 2011. Fram till 2011 finns även ett generellt stöd för solvärmeinstallationer.

Solenergibranschen manar nu till en politiskt blocköverskridande satsning på solenergi. Ett rimligt mål är 20 TWh solenergi i Sverige år 2030, lika fördelat mellan solel och solvärme. Det motsvarar användningen av hushållsel i Sveriges alla småhus och villor samt uppvärmningsbehovet i en stad av Stockholms storlek.

- Denna långsiktiga vision kan bidra till att Sverige når sina klimatmål och behåller positionen som en av världens främsta nationer inom solenergiteknik. Dessutom skapar det arbetstillfällen och exportintäkter redan i dag, säger Lars Andrén.