Skolföreningarna vaknar


2009-09-01

KGF Runa under en förenings ttf för några år sedan
KGF Runa under en förenings ttf för några år sedan

Onsdagen den 2 september träffar rektor traditionsenligt skolans föreningar för officiell uppstart av läsåret. Det är alltid spännande att se om föreningarna överlevt sommaren eller ej. Ibland kan det hända att nya föreningar dyker upp redan vid detta tillfälle men det är vanligare att de startar upp senare under året.
En av punkterna under denna första träff brukar vara planeringen av Förenings TTFen, en presentation av föreningarnas verksamhet för eleverna i åk 1. Denna intressanta sammankomst både för alla nya och gamla föreningsmedlemmar och alla nya elever äger rum tisdagen den 8 september 9.30 i aulan. Gevaliensis hoppas på ett stort föreningsengagemang under året och kommer att följa föreningarnas öden även detta år.