Vasaläraren i Danzig 1939


Öd 2009-09-01

Tyskt krigsfartyg beskjuter Westenplatte i Danzig 1.9.1939
Tyskt krigsfartyg beskjuter Westenplatte i Danzig 1.9.1939

Var på plats vid världskrigets utbrott - för 80 år sedan idag

Adjunkten var en hedersman. Han kom till Vasaskolan 1960, var utbildad präst och undervisade i religionskunskap och historia. Han hade en något stereotyp undervisning, särskilt i historia. Hans pappersbunt, som var alla hans föreläsningar i svensk och allmän historia, var alltid i bästa ordning. Små lappar stack ut här och där beroende på hur långt han kommit i kursen i de olika klasserna. Han satte sig ned i katedern, noterade frånvaron och letade i sin hög efter den rätta klassbeteckningen. Så satte han igång. Han var en intressant föreläsare, men insåg att eleverna också måste arbeta själva. Den stora portföljen öppnades och ordningsmannen fick komma fram för att hämta dagens stencilbunt. Adjunkten hade ett något slängigt sätt, och när ordningsmannen möttes av en stark spritlukt framme vid katedern drog han och hans kamrater snabbt slutsatsen att magistern hade problem med spriten. Visst hade adjunkten problem med spriten, men inte på det sätt eleverna trott. I stället visade det sig snart att han var en av skolans ivrigaste användare av spritduplikatorn, därav den allestädes närvarande lukten.

När lektionerna blev alldeles för tråkiga lärde sig eleverna att man mycket lätt kunde få lyssna till adjunktens favoritföreläsning. Att den efterfrågades berodde på att den var lysande och hade glöd och inlevelse i förhållande till andra lektioner. Föreläsningen fick namnet "Danzig 1939". Det var nämligen så att adjunkten hade varit svensk sjömanspräst i Danzig den 1 september 1939 då tyskarna inledde det andra världskriget och de som inte fick höra den föreläsningen har missat något mycket minnesvärt.
Adjunkten var även välkänd för sina något speciella frågor som han använde för att utvärdera sina elever. En sådan fråga var: Blir en bushman från Afrika glad när han ser en hopiindian dansa regndansen? Svaret var ja. Efter ett avsitt i religion som handlade om Moses uttåg ur Egypten fick eleverna frågan: Vad mullrade i Sinai? Svaret stod inte i boken och de flesta chansade på att han menade att Gud talade till Moses. Därför fanns det en viss besvikelse hos många när svaret kom:
- Kanonerna under sexdagarskriget.